Stanovanjska hiša pri slatinskem Podgoršku v Slatinah

Omladič 1

Pritlična stanovanjska lesena hiša z vkopano kletjo je iz leta 1795. Zidan prizidek je iz 50. let 20. stol. Leseni del hiše je zgrajen iz kladne konstrukcije polovično obdelanih smrekovih brun, temeljni venec pa je stesan iz hrastovine. V levem delu hiše so bruna povezana z utori lastovičjega repa, v desnem delu pa z utori na križ. Hiša je podkletena v levem delu. Ob zadnji strani je k stavbi prislonjena lesena prešnica z dobro ohranjeno leseno stiskalnico. Tloris stavbe je tradicionalen. Ta obsega vhodno »loupo« (vežo), »kuhno« (kuhinjo), ki je bila prvotno črna, »hišo« s krušno pečjo in »kamro« (spalnico). Ostrešje je konstrukcije trapezastega povezja. Somerna dvokapna streha na hiši je prekrita z opečnim zareznikom. (Hazler, 2008, str. 391)