Spomenik žrtvam II. svetovne vojne v Šmartnem ob Paki

»Na osrednjem trgu pred kulturnim domom stoji skladno urejeno območje dominantnega obeliskasto zasnovanega iz betonskih blokov izdelanega Spomenik WWIIspomenika v spomin na dogodke iz obdobja narodnoosvobodilnega boja. Na ploskovno zamaknjenih členih spomenika so napisi vseh padlih in žrtev fašističnega nasilja z območja Šmartnega ob Paki. Povsem pri vrhu je člen z napisom SLAVA ŽRTVAM FAŠIZMA, nad njim pa je peterokraka zvezda.« (Hazler, 2008, str. 469)

  1. 4. 1951 je organizacija ZB odkrila pred domom ljudske prosvete spomenik 141 žrtvam fašizma v II. svet. vojni, ki ga je projektiral ing. arh. Valentinčič iz Ljubljane. (ŠK II, str. 9)