Stanovanjska hiša z gostilno, danes Hiša madih v Šmartnem ob Paki

»Stanovanjska hiša z belo kuhinjo je bila zgrajena okoli leta 1880. Nadstropna zidana stavba podolžnega tlorisa ima značilen prehodni hodnik v pritličju in vežo v nadstropju. Zunanjščina je bogato členjena z mrežo pravokotnikov v malti, z bogato profiliranim mejnim in strešnim zidcem, masivnimi maltnimi obrobami oken in kamnitim portalom iz zelenega tufa. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z opečno obarvanim cementnim zareznikom.« (Hazler, 2008, str. 405)

 

MC

3536