Postaja 9 – Mladinski center

Pri MC-ju učenci poiščejo Pakčev znak. Ponovno orientirajo skico, izmerijo temperaturo zraka in določijo smer vetra. Ugotovijo, kako sta se spremenila in to utemeljijo. Za nagrado prejmejo žig škratka Pakca. Ta jih povpraša po vtisih s poti in jim odgovori na morebitna vprašanja.