Blaščeva hiša v Slatinah

Blaščeva hiša

Ta hiša je pritlična delno zidana stavba. Nastala naj bi okrog leta 1790. Leseni del je zgrajen iz kladne konstrukcije tristrano obdelanih brun, ki se na vogalih povezujejo z utori na križ. Zidani sta vhodna veža in kuhinja. V hišo vodijo lesena vrata, najprej v osrednjo vežo, nato so vhodi v belo, nekoč črno kuhinjo, »hišo« in nekoliko vkopano klet. V bivalni »hiši« so krušna peč, skrinja, klopi in miza, po stenah pa je veliko okrasja. Iz »hiše« vodijo vrata v »kamro«, kjer je postelja in več drobnih predmetov. V veži so lesene stopnice, ki vodijo na podstrešje. To je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja. Somerna dvokapna streha s čopoma je prekrita z bobrovcem. Stavba je še danes brez električne napeljave. Pet metrov severno od hiše raste cipresa debelnega obsega 195 cm na višini 130 cm od tal. Zasadili so jo na mejo dveh parcel leta 1918. (Hazler, 2008, str. 387)