Malerjeva hiša v Gorenju

37

Malerjeva hiša 1

»Pritlična stanovanjska zidana hiša z belo kuhinjo je bila zgrajena okrog leta 1910. Zgrajena je iz kamna in je v celoti ometana in pobeljena. Posebnost hiše so secesijsko oblikovana vhodna vrata in v malti in barvi poudarjene obrobe oken in glavnega vhoda. Fasadna polja so pobeljena zeleno, dekoracija pa predvsem v svetlorjavem barvnem tonu in z zeleno-belim stiliziranim rastlinskim ornamentom. Okna so opremljena z lesenimi roletami, pobarvanimi zeleno. V višini stropa obdaja pročelja stopničasto profiliran in belo popleskan mejni zidec. Likovno sta obdelani le glavno in levo pročelje, medtem ko je zadnja stran hiše brez okrasja, ob desno pročelje pa je prislonjeno gospodarsko poslopje. Nad glavnim vhodom izstopa iz ostrešja frčada s somerno dvokapno strešico nizkega naklona. Ostrešje hiše je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja. Nesomerna dvokapna streha je prekrita s salonitnimi ploščami. Stavbo je postavil in poslikal Franc Plešnik, samouk slikopleskar, ki je poslikal tudi notranjost cerkve v Gorenju.« (Hazler, 2008, str. 119) Danes je stavba prazna.