Tajnkov »marof« s sušilnico hmelja v Šmartnem ob Paki

Marof s sušilnico 2

Marof je gospodarsko poslopje, ki je bilo zgrajeno leta 1928. Na zadnji strani ima poslopje dograjeno sušilnico za hmelj z lesenim shrambnim delom in sušilnim stolpom pozidanim z opeko. Na zahodni strani ima »marof« tri vhode in dve okni, v prvem nadstropju pa štiri okna z opečno mrežo. Na severni strani sta v pritličju dve okni na desni strani, na levi pa je obokan vhod brez vrat. V nadstropje vodijo lesene stopnice. V prvem nadstropju so tri okna, večje ima opečnato mrežo. V trikotnem zatrepnem delu so v ostenje vgrajena tri okna z opečnato mrežo in lesena vrata. Na južnem delu stavbe je v nadstropju več oken z opečno mrežo. Med okni v nadstropju je lepa freska sv. Florjana. Gospodarsko poslopje služi za shranjevanje pridelkov in kmetijske mehanizacije. (Hazler, 2008, str. 447)