Župnijska cerkev sv. Martina v Šmartnem ob Paki

3V raziskovalni nalogi Simona Špendeta, ki je bila izdelana v gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, preberemo, da je bila župnijska cerkev sv. Martina v Šmartnem ob Paki v virih prvič omenjena leta 1262, da je cerkev skozi zgodovino spreminjala podobo, nazadnje 1940. leta, ko je bila povečana in popolnoma obnovljena. Pod zvonikom so freske iz prve polovice 15. stol., v cerkvi pa so tudi krstni kamen iz leta 1563, prižnica iz leta 1875 ter kipi sv. Jožefa, sv. Antona, sv. Terezije, sv. Ane z Marijo in bl. škofa Slomška ter orgle. Posebnost so tudi barvna okna v prezbiteriju, ki prikazujejo dogodke iz življenja sv. Martina. (Špende, 2005, str. II) V zvoniku so trije zvonovi, pod njim pa so leta 1936 odkrili freske, ki jih je leta 2002 obnovil konservator Ervin Potočnik. Slika na južni steni prikazuje smrt Marije Device, slika na severni steni pa Marijo – pribežališče grešnikov. (Špende, 2005, str. 13)

Kip sv. Antona Padovanskega, kiparja Ivana Cesarja iz Mozirja, je podarila cerkvi Marija Bizjak iz Skornega leta 1918. Miloš Hohnjec iz Celja je napravil leta 1948 kip sv. Jožefa, leta 1949 pa kipa sv. Terezije in sv. Ane z Marijo. Čas nastanka in avtor slik križevega potu, ki visijo na cerkvenih stenah, nista znana, obnovljene pa so bile leta 1940. (Špende, 2005, str. 25). Leta 1972 sta bili izdelani dve barvni okni v prezbiteriju, tretje pa leta 1991. (Špende, 2005, str. 17)DSCF1764

ŠP - ladja s koromŠp - glavni oltar