Kaplanija v Šmartnem ob Paki

Kaplanija

Kaplanija je visokopritlična zidana stavba pravokotnega tlorisa. Nastala je leta 1834, o čemer priča letnica, vklesana na kamnit kletni portal iz rumenega peščenjaka. Ob levi strani fasade so do bivalnega pritličja speljane pokrite stopnice, pod njimi je vhod v delno vkopano klet. Na stavbi so pokončna okna s polknicami. Fasada je fino ometana in pobeljena. Gladko je obdelan strešni zidec ¼ profila. Somerna dvokapna streha s čopoma je prekrita z bobrovcem. Stavba se s severno steno naslanja na pokopališko obzidje. Nekoč je v stavbi prebival kaplan, danes so v njej različni liturgični obredi. (Hazler, 2008, str. 433)