Kamnolom tufa v Gorenju

Kamnolom tufa v Gorenju

»Oligocenski andezitni tuf zahodno od Gorenja so v preteklosti pridobivali kot iskani naravni okrasni (arhietonski) kamen, v opuščenem »Špehovem« kamnolomu. Od leta 1962 izkoriščajo andetizni tuf v vse večjem kamnolomu »Gorenje« (okrog 400 m zahodno od vasi Gorenje) le še kot granulat za dodatek in 1978 so v ležišču Gorenje ugotovili okrog 1.050.000 m³ eksplotacijskih zalog surovine. Tuf Gorenje ima po veljavnih normativih zadovoljive poculanske lastnosti (dobre trdnosti in vrednosti »vodne potrebe«). Kamnino sestavljajo minerali kremen, analcin in andezin ter manjše primesi kalcita in glinenih mineralov, delno pa tudi montmorillont, ki je zaradi »naknadne vodne potrebe« škodljiv betonu. Leta 1977 so v Gorenju pridobili nad 250.000 ton tufskega granulata, načrtovali pa so ga za leto 1983 le še 110.000 ton. Zaradi visokih transportnih stroškov in tehnoloških razlogov dobavljajo »tuf Gorenje« samo še bližnjim cementarnam,« je zapisano v reviji Geologija 30, 1987. (Štern, Brezigar, 1987, str. 319)

Kamnolom 1