Podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika v Gorenju

Cerkev sv. Janeza Krstnika je zgrajena iz kamna in je v celoti ometana. Je baročna cerkev s poznogotsko osnovo. Cerkev je orientirana v smeri VJV–ZSZ. Od vzhoda si sledijo zvonik, pravokotna ladja s stranskima in nekoliko nižjima oktagonalno zaključenima kapelama, zaobljeno zaključen prezbiterij in velika nadstropna zakristija na severu. Zadnja obnova je cerkvi povrnila nekdanjo slikovitost. Cerkev so temeljito obnovili in kapeli pobelili oranžno in belo (pilastri). Streha ladje je sedlasta, zvonikova zvonasto-laternasta. Kritina je baker in bobrovec. Domnevno izhaja cerkev iz poznega srednjega veka (2. pol. 16. stol.). Dozidave kapel segajo v leta okrog 1660 in 1730, prezbiterij je iz 2. pol. 18. stol. (Hazler, 2008, str. 141)

Ob ta primerek dediščine je postavljen geocache zaklad. Več o njem si lahko preberete s to povezavo.

https://www.geocaching.com/geocache/GC6BG9N_gorenje

 

 

Gorenje - zunanjost                                                                                                                                                                         Gorenje - glavni oltar22Gorenje - vitraž 4