Perišče v Rečici ob Paki

Ob desnem pročelju stanovanjske hiše pri Pirtošek/Kaznar v Rečici ob Paki,Perišče 1v kateri je bila nekoč tudi gostilna, so zgradili okrog leta 1950 perišče.»Pralne plošče pravokotniške oblike so ulite iz betona in pod kotom pritrjene ob levi breg potoka.« (Hazler, 2008, str. 273)

Le nekaj metrov stran je bil zgrajen jez, ki je sedaj podrt,zato je vodna gladina precej nizko in ne doseže pralnih plošč.Od postavitve perišča pa do začetka 70. let 20. stol. so tu prale vaške gospodinje. (Hazler, 2008, str. 273)