Šprahmanova kapela v Šmartnem ob Paki

Kapela 1

V zborniku ERICa preberemo, da je bilo avgusta 2001 v občini 80 sakralnih znamenj. Iz istega vira izvemo, da sta kljub temu, da je v 19. stol. škof Slomšek na Dunaju dosegel, da so bile fare in občine znotraj istih meja, v tem stoletju dve cerkvi prešli pod drugi občini. Tako je danes cerkev sv. Antona v Skornem v občini Šoštanj, cerkev na Gori Oljki pa v občini Polzela. V občini Šmartno ob Paki je bilo 2001. leta 38 kapel. Šprahmanova kapela v Rečici ob Paki je bila narejena okoli leta 1860. Kapela je zasnovana kot tip zaprte kapele. Z značilnimi stavbnimi členi so poudarjeni glavno in tudi stranski pročelji. Vhodna odprtina ima polkrožni zaključek. Ob straneh jo obdajata dva delno zazidana trebušasta stebriča s kockastim podstavkom in nizkimi kapiteli. Polkrožni zaključek imata tudi stranski slepi lini, ki se v obliki niš ponovita še v notranjosti. V zadnji steni je široka zastekljena niša s kipom Matere božje, nad katero je okrogla osvetljevalna lina. Trikotno čelo pročelja obroblja masiven delno profiliran strešni oz. mejni zidec. Dvokapna strešica je prekrita z opečnim zareznikom. (Hazler, 2008, str. 401)