Postaja 2 – Stari grad

  1. V katerem stoletju je grad prvič omenjen?

A: V 1. stol.

B: V 13. stol.

C: V 20. stol.

  1. Kaj od naštetega ni ostanek starega gradu?

A: Oder z leseno hišico.

B: Ostanki stolpa.

C: Ostanki zidu na levi strani ruševin.

  1. Kako se je imenoval grad?

O: Žovneški grad.

P: Šaleški grad.

R: Pakenštajn.

  1. Kateri iglasti drevesi, ki nista značilni za naše kraje, rasteta v nekdanjem parku?

N: Platani.

O: Tisi.

P: Smreki.

  1. Katera rastlina se vzpenja po bližnjih drevesih?

M: Bela omela.

N: Bršljan.

O: Akacija.

  1. Kaj kaže slab odnos obiskovalcev do naravne in kulturne dediščine?

I: Metanje odpadkov v naravo.

J: Čiščenje okolice.

K: Ogled dediščine.

  1. Katera skrivna pot naj bi vodila do gradu?

I: Gozdna cesta.

J: Tunel.

K: Labirint.

1 2 3 4 5 6 7 2