Bednikova zidanica v Malem Vrhu

Bednikova zidanicaBednikov vodnjak»Bednikova vinska klet sodi med najstarejše v prvotni podobi ohranjene vinske kleti večinskega prebivalstva na Slovenskem. Vsebuje vrsto pomembnih členov in detajlov, ki jo uvrščajo med naše najpomembnejše kulturne spomenike. Je odlično tesarsko-zidarsko delo. Zidanica je v breg potisnjena vrhkletna delno zidana vinska klet s stanovanjem in prešnico. Zasnovana je v obliki črke L. Nastala je leta 1748, kar dokazuje letnica, vrezana na prečni tram v osrednjem bivalnem prostoru, pod njo je še iniciala A. M. V ravnini kleti sta dva kletna prostora, ki sta delno pozidana iz kamna in ometana. Nadstropje je večinoma leseno in zgrajeno iz kladne konstrukcije brun, ki so na vogalih povezana z utori na križ (spodnje plasti) in utori lastovičjega repa. Del stene pri peči je pozidan iz kamna in ometan. Pritličje obsega prešnico z veliko leseno stiskalnico, shrambo za sadje, bivalno sobo za najemnike stanovanja in lastnikovo sobo, »salon«. Posebnost stavbe so baročno oblikovana okna s kovanimi mrežami (diagonalno in vitičasto dekoracijo). Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha, zalomljena na L, je prekrita z bobrovcem. V stavbi ni elektrike. Pred kletjo je sekundarno postavljena odprta lopa, senčnica pred vhodoma v klet. Čez cesto je v breg potisnjen okrog 3 m globok jaškasti vodnjak, ki ima na obodu iz rumenega peščenca vklesano inicialo A. M. in letnico 1747.« (Hazler, 2008, str. 164)