Spomenik padlim v I. svetovni vojni v Šmartnem ob Paki

Spomenik WWI

»Srebrni spomenik trikotnega profila ima na treh ploščah vklesana imena v I. svet. vojni padlih domačinov, vojakov avstrijske vojske.« (Hazler, 2008, str. 471)

O spomeniku je v časopisu Kronika na www.dlib.si zapisano: »Obdaja ga dvojna ograja iz cementa, zunanja iz granat, povezanih z verigami, in notranja, dekorativno zvezdasto preluknjana. V sredini se dviga prizmatični spomenik z napisnim delom in reliefnimi simboli: ugasnjena, navzdol obrnjena plamenica in navzdol obrnjen meč, ki ga ovija palmov list. Na vrhu stoji vojak s čelado na glavi, puško ob nogi in vencem v eni roki. S svojo višino presega spomenik kamnoseka Vinka Camernika, obdajajoče nagrobnike in je daleč vidno znamenje ob cerkvi.« (Čopič, 1987, str. 169)