Stara šola in Fridrichova hiša v Šmartnem ob Paki

ŠolaStara šola je pritlična zidana stavba pravokotnega tlorisa s prizidkom v podaljšku levega stranskega pročelja, ki je danes gostinski lokal. Zgradili so jo leta 1833 kot prvo šolsko poslopje v kraju. Po izselitvi šole 1962 je stavba doživela več preureditev, kar je zmanjšalo njen spomeniški pomen. Danes je le še bleda podoba nekdanje imenitne vaške stavbe s štirikapno streho. (Hazler, 2008, str. 479)Fridrihova

Fridrichova hiša, ki je danes večstanovanjska hiša, je nadstropna zidana stavba s petosno fasado, ki je nastala leta 1905. Stavba ima precej dvignjeno pritličje. Tako vodijo do glavnega kamnitega vhoda iz zelenega tufa dvojne betonske stopnice. Značilen pazduhasti portal je pravokotne oblike – poudarja ga močna preklada z izstopajočo gredo. Kljub preureditvam notranjščine je stavba ohranila značilen prehodni hodnik v pritličju in relativno prvotno zasnovo fasad. Zlasti bogato je členjeno vhodno pročelje, saj ga poudarjajo profilirani mejni in strešni zidec, okenske obrobe in dve vogalni lizeni. Stavbo prekriva dvokapna streha z vpetima dvokapnicama nad prizidki v zadnjem delu. V preteklosti je bila stavba večkrat predelana. (Hazler, 2008, str. 427)

V šolski kroniki je zapisano: »Krajni šolski svet je kupil t. i. Fridrichovo hišo št. 6, da se bo lahko enorazrednica razširila. Kupna pogodba je bila podpisana 28. maja 1873, 16. junija 1879 pa se je sestala komisija, ki je odobrila lokacijo in projekt adaptacije.« (Pečnik, Modrijan, 1983, str. 9)

V isti brošuri še preberemo: »Šola je bila v začetku 20. stol. nekajkrat zaprta za določen čas zaradi nalezljivih bolezni ali celo zaradi pomanjkanja učiteljev, 15. junija 1915 pa zaradi nastanitve vojakov v novi šoli. Starše, ki niso pošiljali otrok redno v šolo, so kaznovali z denarno ali zaporno kaznijo. Šolski obisk je bil v zimskih mesecih zelo dober, najslabši pa spomladi zaradi dela na polju.« (Pečnik, Modrijan, 1983, str. 18)