Postaja 1. – OŠ bratov Letonja

V učilnici na prostem se prične učna pot za učence prve in druge triade. Vsak učenec prejme zgibanko učne poti. Na skici določijo strani neba, izmerijo temperaturo in določijo smer vetra. Poskušajo predvideti kakšna bo temperatura in smer vetra na koncu poti. Na vsaki točki orientirajo skico in pokažejo v kateri smeri je naslednja postaja.

Učenci odgovorijo na naslednja vprašanja.

 

 

  1. Kako je bilo ime bratoma Letonja, po katerih se imenuje osnovna šola?

R: Jože in Franc.

S: Jože in Vlado.

Š: Vlado in Mirko.

  1. Zakaj imata dve imeni?

T: Tako so ju poimenovali partizani.

U: Tako so ju poimenovali starši.

V: Tako so ju poimenovali pesniki.

  1. Kdo je bil starejši?

A: Jože.

B: Bila sta dvojčka.

C: Vlado.

  1. Kateri je pozneje umrl?

O: Umrla sta hkrati.

P: Jože.

R: Vlado.

  1. Kje sonce vzhaja in kje zahaja?

I: Vzhaja za Goro Oljko, zahaja za Mozirskimi planinami.

J: Vzhaja za Bezgovico, zahaja za Zasavskim hribovjem.

K: Vzhaja za Goro Oljko, zahaja za Dobrovljami.

  1. Katerega leta je bil zgrajen najstarejši del stavbe, pred katero stojimo?

F: Leta 1834.

G: Leta 1962.

H: Leta 1991.

  1. Koliko lip raste ob cesti, ki vodi k šoli?

C: 14.

Č: 23.

D: 17

1 2 3 4 5 6 4 3 7