Pakčeva pot

Pakčeva potPo učni poti spremljajo učence posameznega razreda učiteljice. Vodi jih škratek Pakec, ki jim s pripovedovanjem predstavi preteklost kraja in naravno ter kulturno dediščino le-tega. Na vsaki postaji jim zastavi vprašanja. Učenci izberejo odgovor, škratek pa vpiše črko, ki je določena za izbrani odgovor, v oštevilčeno polje na tabli. Polja so označena s številkami, saj napisana rešitev določi naslednjo postajo. Na zadnji postaji jim škratek podeli »Škratkov zaklad« – štampiljko. Učna pot meri 8191 korakov oz. okoli 5 km, in jo učenci prehodijo v štirih šolskih urah.