Postaja 6 – Lokomotiva

  1. Kako se je imenovala železniška postaja do leta 1914?

L: Rečiška vas.

M: Šmartno ob Paki.

N: Savinjska postaja.

  1. Na kakšen pogon je delovala lokomotiva?

I: Parni.

J: Električni.

K: Motorni.

  1. Kako se imenuje železniška proga, ki povezuje Celje in Velenje?

O: Šaleška proga.

P: Savinjska proga.

R: Velenjska proga.

  1. Koliko železniških postaj je v občini Šmartno ob Paki?

A: Dve.

B: Tri.

C: Ena.

1 2 3 4