Postaja 4 – Stara šola

 

  1. Kateri svetnik je upodobljen na Tajnkovem marofu?

A: Sv. Anton.

B: Sv. Martin.

C: Sv. Florjan.

  1. Kaj je v stavbi nasproti spomenika II. svetovne vojne?

Č: Knjižnica.

D: Koncertna hiša.

E: Kulturni dom.

  1. Kdo je pokopan ob spomeniku II. svetovne vojne?

P: Bivša župana.

R: Brata Letonja.

S: Jadviga Golež in Mileva Zakrajšek.

  1. Kateri dve učiteljici, ki sta napisani na spominski plošči, sta umrli med II. svetovno vojno zaradi upora proti okupatorju?

K: Jadviga Golež in Mileva Zakrajšek.

L: Ana in Marija Drev.

M: Jadviga Zakrajšek in Mileva Golež.

  1. Kaj je bilo v stavbi, Fridrichovi hiši, poleg stare šole?

G: Mesarija.

L: Trgovina.

V: Šola.

1 2 3 4 2 5