Rakunov bor v Velikem Vrhu

Na tabli Planinskega društva Šmartno ob Paki je zapisano:Rakunov bor 1a

»RDEČI BOR (Pinus silvestris M. H.)

Starost 170 let

Prsni obseg 264 cm

Premer 84 cm

Višina 28,5 m

Lastnik Rakun Ivan Rečica ob Paki.«

Ob samem boru je tabla Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave z oznako »NARAVNA VREDNOTA« z istimi podatki o boru razen latinskega imena »(Pinus sylvestris Mill.)«. Poleg omenjenega zavoda sta napisana še Zavod za gozdove Slovenije in Občina Šmartno ob Paki.