Gorenje

Cerkev sv. Janeza Krstnika je zgrajena iz kamna in je v celoti ometana. Je baročna cerkev s poznogotsko osnovo. Cerkev je orientirana v smeri VJV–ZSZ. Od vzhoda si sledijo zvonik, pravokotna ladja s stranskima in nekoliko nižjima oktagonalno zaključenima kapelama, zaobljeno zaključen prezbiterij in velika nadstropna zakristija na severu. Zadnja obnova je cerkvi povrnila nekdanjo slikovitost. Cerkev so temeljito obnovili in kapeli pobelili oranžno in belo (pilastri). Streha ladje je sedlasta, zvonikova zvonasto-laternasta. Kritina je baker in bobrovec. Domnevno izhaja cerkev iz poznega srednjega veka (2. pol. 16. stol.). Dozidave kapel segajo v leta okrog 1660 in 1730, prezbiterij je iz 2. pol. 18. stol. (Hazler, 2008, str. 141)

Ob ta primerek dediščine je postavljen geocache zaklad. Več o njem si lahko preberete s to povezavo.

Gorenje - zunanjost                                                                                                                                                                         Gorenje - glavni oltar22Gorenje - vitraž 4

 

Kovačija 1

Na spletni strani Gorenja preberemo, da je v povojnih časih v vasi Gorenje delovala Špehova kovačija, ki se je po nacionalizaciji leta 1950 preimenovala v Okrajno kovinsko podjetje Gorenje z desetimi zaposlenimi. Izdelovali so kmetijske stroje. Obstoječa delavnica je bila pred likvidacijo, a je zaradi državnega spodbujanja industrializacije marca 1953 vodenje podjetja prevzel Ivan Atelšek, ki je želel obrtno delavnico razviti v pravo podjetje. Spremenil je organizacijo poslovanja in povečal učinkovitost dela ter izpopolnil izdelke. Prav tako je razširil program proizvodnje. Izdelovati so pričeli sadne mline, mlatilnice, pozneje štedilnike in peči na trda goriva.

(http://www.gorenje.com/highlights/si/zgodovina/sest-desetletij-gorenja)

Stavba ima velika mrežena okna, tovarniškega videza, in velika dvokrilna vhodna vrata. Razgibana dvokapna streha s polnimi čopi je prekrita z opečnim zareznikom. (Hazler, 2008, str. 109)

Ob ta primerek dediščine je postavljen geocache zaklad. Več o njem si lahko preberete s to povezavo.

https://www.geocaching.com/geocache/GC6BG9N_gorenje